Zwartenbergse molen

vanderstroom advies werkt aan

lokale economie | sociale cohesie | biodiversiteit

"maak het duurzaam & leefbaar"

Expertise in het groene domein

Vanuit verschillende functies en in uiteenlopende werkgebieden is een veelzijdige expertise opgebouwd. We zetten dit nu in om samen met u te werken aan een duurzame lokale economie en een aantrekkelijke leefomgeving.

Gebiedsontwikkeling

Een verandering in een gebied wordt noodzakelijk als het ruimtelijke beeld en de functies niet meer toekomstbestendig zijn. Verlies aan vitaliteit maakt het economisch, ecologisch en sociaal maatschappelijk gezien niet verantwoord op dezelfde voet verder te gaan. Vanuit deze urgentie worden in gezamenlijkheid nieuwe wegen verkend om vervolgens duurzame keuzes te maken.

‘Vanderstroom advies‘ plaatst mens en bedrijf als drager van de lokale economie en inwoners van een gebied centraal bij de ruimtelijke opgave. Hierbij wordt een ketengerichte benadering gehanteerd. Door gebiedsidentiteit en lokale kennis te combineren met consumenten behoeften wordt draagvlak verkregen. Deze combinatie maakt veranderingen toekomstbestendig.

In alle fasen van het ontwikkelingsproces biedt ‘Vanderstroom advies‘ zich aan op het gebied van onderzoek, advies, regie voeren en begeleiding. De werkwijze wordt samen met de opdracht gevende overheid besproken en vastgesteld.

Streekproducten

Agrarische producten van de streek dragen bij aan de lokale economische vitaliteit en hebben een positieve invloed op de biodiversiteit. Er is een positieve houding zichtbaar voor streekproducten bij consumenten. Dit leidt tot een toenemende vraag naar deze producten. Maar wat maakt het verschil?

Een gedegen marktonderzoek door ‘vanderstroom advies‘ brengt voor de agrarische ondernemer of een collectief in de agrarische sector de potentie en de opties in beeld. We beschouwen hierbij de gehele keten van producent tot consument en hanteren hiervoor ontwikkelde methoden en technieken. Samen met de opdrachtgever wordt de strategie uitgezet en een marketingplan gemaakt. Het doel is steeds om uw bedrijfsrendement en duurzaamheid hand in hand te laten gaan. Duurzaamheid als onderdeel van uw “corporate identity”.

Natuurtuinen

Het beleven van de verscheidenheid aan planten en dieren dichtbij huis realiseren wij door het bedenken en ontwerpen van tuinen en parken in het landelijke gebied. Persoonlijke wensen en natuurlijke kwaliteiten van het terrein en de omgeving vormen de basis van het plan.

Het onderhoud gaat na de aanleg voor het gewenste eindbeeld zorgen. Dat betekent dat, als onderdeel van het totale plan, er veel aandacht wordt besteed aan het beheerplan. In overleg kan worden bepaald welke activiteiten in eigen beheer worden gedaan en welke worden uitbesteed.

Voorbeelden van geslaagde natuurtuinen treft u hier aan.

Kwaliteit, methode en technieken

Een beproefde aanpak borgt de kwaliteit van ons werk. In gebiedsontwikkelingstrajecten, voor streekproducten en natuurtuinen hanteren we een specifieke werkwijze en techniek. In het proces toetsen we steeds aan de gestelde doelen en bespreken tussentijds de bevindingen met de opdrachtgever.

Ons aanbod

Ziet u een urgentie voor een gebied, waarvoor ontwikkelingen noodzaak zijn? Denkt u aan de ontwikkeling van streekproducten of overweegt u nieuwe afzetgebieden voor streekproducten? Wenst u meer biodiversiteit in het gebied dat u voor ogen heeft?

Neem contact op met ‘vanderstroom advies‘ voor een vrijblijvende afspraak voor het bespreken van de mogelijkheden.

Het logo symboliseert zowel de verandering (delta) in de tijd als de natuurlijke verbinding tussen de lokale economie (blauw), de biodiversiteit (groen) en de sociale cohesie (rood).

Leefbaarheid en duurzaamheid worden gecreëerd door een blijvende positieve synergie tussen de lokale economie, de biodiversiteit en de sociale cohesie.

Een duurzame en leefbare lokale economie begint met een voortdurende samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en inwoners.

Het logo van ‘ vanderstroom advies‘ is als een authentieke molen, die onder invloed van abiotische factoren als wind en water in beweging komt en waarde toevoegt aan het grondgebruik en de producten die daaruit voortkomen.

Bel direct: +31 (0)6 53 242 840
of mail naar:
info@vanderstroomadvies.nl
voor informatie.

Vanderstroom advies onderzoekt, adviseert, ontwerpt, regisseert en begeleidt in het groene domein

© Copyright - vanderstroom advies